WEBBINARIUM hösten 2020

Wigforssföreningen har glädjen att bjuda in föreläsare och medlemmar till ett nytt seminarium.
"Vad är demokratins roll i en ny tid"
Lördag den 21 november -20 kl. 10-12
OBS Seminariet kommer att ske digitalt via ZOOM
Våra föreläsare är:

Anne-Marie Lindgren, socialdemokratisk författare bl.a. till  "Vad är social- demokrati?" av Ingvar Carlsson och A-M L. Ideolog, utredningschef vid Tanke-smedjan Tiden, skribent på Aktuellt i Politiken

Markus Kallifatides Reformisterna, docent Handelshögskolan Sthlm. Företagsekonomi, politisk teori och politik samt historia. Författare.

Sedan vidtar debatt med moderator Carl-Johan Eriksson ombudsman Halmstad arbetarkommun och slutligen frågor från publiken. 

Välkomna på seminarium och årsmöte lördag 30 Mars 2019

Tema för detta seminarium tillängnas portalparagrafen i vårt partiprogram.
 

Vi  jämför Wigforss formulering av socialdemokratins mål med de mål som finns i vårt nuvarande partiprogram och konsekvenserna av förändringen.


"VAD SOCIALDEMOKRATIN VILL
Socialdemokratin vill låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen och människornas inbördes förhållanden för att därigenom ge var och en möjlighet till ett rikt och meningsfyllt liv. I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället, att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer, att medborgarna frigörs från beroende av varje slags maktgrupper utanför deras kontroll och att en på klasser uppbyggd samhällsordning lämnar plats för en gemenskap av på frihetens och likställighetens grund samverkande människor.
Denna socialistiska samhällsuppfattning är uttryck för viljan att förverkliga idéerna om frihet, jämlikhet, demokrati och solidaritet. Dessa idéer har tagits i arv från tidigare kulturtraditioner. De har omformats av nya erfarenheter och ständigt skänkt styrka åt strävandena att bereda människorna ett friare och rikare liv. Sina djupaste rötter har socialdemokratins idéer i övertygelsen om varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde."
 

Kajsa Aldstedt Samtalsledare
Kl 10.00-12.00
Peter Persson Riksdagsledamot, ledamot i skatteutskottet. 
Varför skrev Wigforss det han skrev?  en historisk tillbakablick.
Morgan Johansson Justitieminister. 
Vad är social demokrati? Hur fungerar våra sociala reformer idag?
Lawen Redar Riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet.
Ett kulturperspektiv, hur får vi människor att växa?
Lunch med tomatsoppa och bröd.
Kl.13.00-14.30 Samtal med synpunkter på fm. föredrag.
Vi avslutar med årsmöte.

Välkomna lördag den 30 mars  kl 10-14.30 i Folkets hus i Söndrum, Stenhuggerivägen 55, Halmstad. Kaffe serveras från kl. 9.30. 
Styrelsen
Anmäl dig och eventuella allergier till edlund@halland.net så vi kan beräkna lunch. Seminariet kostar 100kr. Kan sättas in på bankgironummer 331-5520: glöm inte att skriva ert namn. Alternativt betala 100kr på plats. Gratis för medlemmar i SSU. 
 

PS  
En intressant koppling till ovanstående tema är dock att Ernst Wigforss allra sista debattartikel (Arbetet 1972) var ett frontalangrepp på denna portalparagraf som han krävde avskaffad. Du finner artikeln nedan. 

2015
Seminariet hade temat "Rörelse och minoritetsregerande".
Medverkande: Mads Havskov Hansen, Kerstin Alnebratt, Carin Jämtin
2014
Seminariet hade temat "Att bygga gemensam framtid"
Medverkande: Monica Green, Johan Buser, Niklas Karlsson & Håkan A Bengtsson
2013
Seminariet hade temat "Välstånd för frihet"
Medverkande: Gabriel Wikström, Helene Fritzon, Jörgen Johansson & Morgan Johansson
2012
Seminariet hade temat "Företagande och välstånd"
Medverkande: Jennie Nilsson, Bengt- Erik, Ludvig Granberg, Tomas Gränsman & Per Åhlström
2011
Seminariet hade temat "Tid för (S)".
Medverkande: Magdalena Streiffert, Jörgen Johansson, Linda Thulin & Thomas Eneroth
2010
Seminariet handlade om Politik för den unga generationen.
Medverkande: Hillevi Larsson, Aida Hadzialic & Tomas Eneroth
2009
Seminariet handlade om finanskrisen och dess koppling till demokrati och välfärd.
Medverkande: Björn Elmbrant, Anne-Marie Lindgren, Eric Sundström
2008
Seminariet handlade om förhållandet mellan privatisering och demokrati.
Medverkande: Peter Persson, Dan Skantz, Jörgen Johansson
2007
Seminariet handlade om vart Rörelsen går efter valförlusten.
Medverkande: Kerstin Alnebratt, Bosse Ringholm & Morgan Johansson
2005
Seminariet handlade om media och demokrati.

Sommarseminarium 2018 
Välkommen till Wigforssföreningens sommarseminarium Lördag 21 Juli 2018 med tema 
"KAN SOCIALDEMOKRATERNA VINNA VAL-ELLER HUR SKA SOCIALDEMOKRATERNA VINNA VAL”.
Olle Svenning författare, journalist som arbetade hos Tage Erlander, (tips läs Åren med Erlander) talar om vad som hände mellan 66-68 och partiets rekordframgång 68.
Ulrika Lorentzi välfärdsutredare på LO, tidigare utredare på Socialdemokraterna och Kommunal, frilansskribent ,redaktör
Berit Müllerström LO: s andre vice ordförande talar om hur fackföreningsmedlemmarna mobiliseras inför valet och vikten av facklig politisk samverkan.
Samtalsledare är Bosse Ringholm 
Ett stort tacktill denna glada  panel, vilket i hög grad bidrog till ett mycket lyckat sommarseminarium 2018.Vi var ett drygt 60-tal deltagare som njöt av programmet och den goda laxen.

Ni är hjärtligt välkomna till Söndrums Folkets Hus den 21a oktober - till vårt seminarium om "Det Goda Samhället".
Klockan 10.00 startar vi igång!

Vi gästas av;

Anna Johansson, Riksdagsledamot från Göteborg och f.d infrastrukturminister

Riksdagsman Peter Persson från Jönköping

Samt Birgitta Dahl, tidigare S-minister, Riksdagens Talman & UNICEF Sveriges Ordförande

Seminariet leds av Johan Büser - Socialdemorkatisk Riksdagsledamot från Göteborg
__________________________________________________________

Vår kassör Rosie låter meddela att inträdet är den traditionella hundralappen, vilken ni kan sätta in på 

bg nr 331-5520 wigforss : glöm inte att skriva ert namn

Alternativt betala 100kr på plats

Hjärtligt välkomna till ett unikt och intressant seminarium! Vi ses

Hälsningar styrelsen!

Årsmötesseminarier 2005-

Läs mer under fliken ''Om föreningen''