Styrelse

Ordförande
Lars Kristen sammankallande 
larskristen56@gmail.com


Kassör
Rose-Marie Edlund  
E-post
Ledamöter
Lars Kristén       E-post  Sekreterare
Martin Hallingström  
E-post
Adnan Dibrani   E-post  Ersättare
Kalle Overgaard 


Fråga!

Valberedning

Stefan Hansson E-post
Anette Öhrn

Revisorer

Bengt Björkman
Göran Nilsson
Fredrik Luhanka ersättare