Stort TACK till våra gästtalare och åhörare för ett intressant och tankeväckande seminarium 14 mars 2020.
Planeringen för ett nytt seminarium har startat, preliminärt  satsar vi på en lördag i september. Vi hoppas snart kunna presentera gästalare under rubriken
" Vilken roll har socialdemokratin i framtiden?" 
Styrelsen

 

Bli medlem för 60:-/år. Kontakta din egen arbetarkommun för registrering, ange kod 8088.